دفتر فروش کرج:
  • 026-36771339 | 026-91010260
  • همراه:
    • 09194121770
    • صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام: zanganehtile@

کاشی استخری آبی ۷ البرز – سرامیک البرز

5,350,000 
کاشی استخری آبی تیره 7 البرز

کاشی استخری آبی کد ۲ مربعی – گلدیس (آرتما)

4,750,000 
کاشی استخری آبی روشن کد 2

کاشی استخری البرز URC17 میکس سفید آبی و سرمه ای

9,100,000 
کاشی استخری البرز urc17 میکس

کاشی استخری البرز URC2 – میکس سفید و آبی

6,290,000 
کاشی استخری البرز URC2

کاشی استخری البرز URC9 – میکس سه آبی

6,290,000 
کاشی استخری البرز میکس URC9

کاشی استخری میکس اقیانوس ۵ – گلدیس (آرتما)

5,481,500 
کاشی استخری میکس اقیانوس 5 گلدیس ( آرتما )

کاشی استخری میکس المپیک ۲ – گلدیس (آرتما)

5,225,000 
کاشی استخری میکس المپیک 2

کاشی استخری میکس المپیک ۳ – گلدیس (آرتما)

5,747,500 
کاشی استخری میکس المپیک 33

میکس اقیانوس ۴ کاشی استخری گلدیس

6,023,000 
میکس اقیانوس 4 کاشی استخری گلدیس
تماس